Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ogłoszenia

  • Zapytanie ofertowe 1-P - 07 -2019 Kursy dla nauczycieli SP4

Zalacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

  • Zapytanie ofertowe nr 1/P/11/2018 – organizacja specjalistycznych kursów dla nauczycieli
Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla nauczycieli w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Przyszłość z Czwórką”, nr umowy: RPLD. 11.01.04-10-0007/17-00.
 
 
  • Zapytanie ofertowe nr 2/P/11/2018
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych, aparatu fotograficznego oraz sprzętu doposażeniowego TIK i osieciowania niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Przyszłość z Czwórką", nr umowy: RPLD. 11.01.04-10-0007/17-00.
 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/P/11/2018 

zakup sprzętu doposażeniowego do pracy w obszarze spe (specjalnych potrzeb edukacyjnych)

 Zapytanie ofertowe 4/P/11/2018

- zakup sprzętu doposażeniowego do pracowni przyrodniczych sp 4 w Łodzi

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/19112018zalacznik_4_1.pdf

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/19112018zapytanie_4.pdf

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/19112018zalacznik_1_1.docx

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/19112018zalacznik_2_1.docx

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/19112018zalacznik_3_1.docx

 Zapytanie ofertowe nr 5/P/01/2019 

- specjalistyczne kursy dla nauczycieli sp nr 4 w ŁODZI

 /uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/11012019zalacznik_4_1.pdf

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/11012019zap_kursy_1.pdf

http://www.wikom.pl/sp4lodz/upload/user/projekt/11012019zalacznik_2_1.docx

/uploads/5ee0d87a8afc0/pages/41/content/11012019zalacznik_3_1.docx