Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

 
Rok szkolny 2021/2022

Reading is my super POWer

Innowacja „Reading is my super POWer” ma na celu szerzenie idei czytelnictwa w języku obcym. Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie czytają i omawiają książki z serii lektur uproszczonych różnych wydawnictw językowych. Udział w zajęciach ma zachęcić i zmotywować uczniów do sięgania po książki z repertuaru dziecięcego również w języku angielskim. Dzięki wykorzystaniu lektur uproszczonych uczniowie odkrywają, że są w stanie czytać książki w języku obcym już od najmłodszych lat. Ponadto ukazane zostają: szeroko pojęta „mądrość płynąca z lektur” oraz wpływ ich treści na życie codzienne. Zagadnienia, problemy, wartości, emocje przekazywane w lekturach stają się pretekstem i swoistym zapłonem do ustalenia tematyki poruszanej podczas zajęć z wychowawcą. Innowacja realizowana jest w klasach 4a i 4b przez panią Edytę Przybył.

"Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 edycja III poznajemy zawody" - realizowany w formie innowacji

Autorką jest pani Honorata Szanecka dyrektor "Małej Szkoły" w Klonowie. Innowacja programowo-metodyczna będzie realizowana przez wszystkie klasy 1-3 przez wychowawców klas: 1a panią Beatę Czech, 1b panią Danutę Drożdżyńską, 2a panią A. Fladrowską, 2b panią Urszulę Jasiak, 3a panią Dominikę Płoszajską, 3b panią Magdalenę Surdykowską. Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą; na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębieniem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. Jednym z patronów tegorocznej edycji jest "Mapa Karier".

Innowacja Pedagogiczna EkoEmocje

Autorkami Innowacji są p. Marzena Dziadkowiec i Krystyna Grzegrzółka. Jest to Innowacja programowo-metodyczna i będzie realizowana podczas zajęć w świetlicy szkolnej przez panią Annę Ciołkowską, panią Annę Jakimiuk oraz pana Piotra Liberę. Innowacja opiera się na uwrażliwieniu dzieci oraz nauczeniu ich empatii, akceptacji. Realizowane aktywności mają za zadanie pobudzić zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz znacząco wpłynąć na integrację grupy. Ponadto innowacja ma na celu budowanie od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do drugiego człowieka, otaczającej nas przyrody oraz minimalizowanie problemu wykluczenia w społeczności poprzez uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka i kształtowanie postaw proekologicznych - poprzez aktywną działalność edukacyjną. Innowacja pedagogiczna rozszerza działania międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”.

Innowacja "Eko agenci - w poszukiwaniu dobrego klimatu"

Autorką jest pani Daria Hristova ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie. Innowacja programowo-metodyczna będzie realizowana w klasach 3 przez wychowawców klas: 3a panią Dominikę Płoszajską, 3b panią Magdalenę Surdykowską. Celem innowacji  jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw uczniów zgodnych z etyką ekologiczną zbogacenie wiedzy ekologicznej uczniów w integracji z innymi przedmiotami oraz zbudowanie odpowiedniego stosunku do zmian klimatycznych. Umożliwia  pokazanie uczniom jak w świadomy i zaangażowany sposób można brać udział  w projektach społeczno-ekologicznych oraz, że nawet najmłodszy może wprowadzać  
zmiany i być przykładem działań dobrych dla klimatu i dla ludzkości. 

Innowacja pedagogiczna "Zagrajmy w świecie realnym, a nie wirtualnym". Głównym celem innowacji jest wprowadzenie gier planszowych w życie codzienne, jako jedna z głównych form aktywności, która integruje grupę, podtrzymuje więzi rodzinne, nasila kontakty interpersonalne oraz rozwija wszechstronny rozwój uczniów poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju gry i zadania, wymagające logicznego myślenia i kreatywności. Innowacja jest prowadzona przez panią Ewę Franaszczyk w klasie Vb.

akceptacJA W ramach innowacji, za pomocą różnorodnych zadań, uczniowie dowiedzą się jak skomplikowaną i wyjątkową jednostką jest każdy człowiek. Poprzez realizację 8 tematów, dzieci odkryją jak wiele różnych odsłon ma każdy z nas. Projekt skupia się na jednostce jako kimś wyjątkowym, a jednocześnie bardzo złożonym. Uczniowie uczestniczący w jego realizacji będą mogli dostrzec i zaakceptować zarówno swoje pozytywne jak i negatywne cechy. Zobaczą w jaki sposób są odbierani przez otoczenie i skonfrontują te opinie z własną wizją siebie. Dzięki temu, relacje uczniów znacznie się poprawią. Zdobędą oni kompetencje niezbędne do funkcjonowania w grupie, będą wrażliwsi na potrzeby oraz indywidualność innych. akceptacJA to projekt który rozwija jednostkę jako całość, a każdy z jego uczestników dostrzeże siebie w milionie odsłon. Jego celem nadrzędnym jest zwiększenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów, a tym samym pewności siebie, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek. Innowacja realizowana jest przez p. Agatę Mróz na zajęciach socjoterapii w kl. 4a i 4b.

 Rok szkolny 2020/2021

Innowację prowadzi pan Marcin Augustyniak. Innowacyjnością jest wprowadzenie do nauczania w szkole podstawowej programowania Pixblocks oraz rozwijanie zainteresowania językiem  Scratch. Projekt wpisuje się w założenia podstawy programowej, zwracającej szczególną uwagę na odejście od wiedzy encyklopedycznej i położenie nacisku na umiejętność myślenia naukowego.

czytam z klasą

Innowacja programowo-metodyczna "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 edycja II EKOlogiczna. Realizowana w klasie 3b przez panią Danutę Drożdżyńską oraz w klasie 2b przez panią Katarzynę Grotek. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Ponadto innowacyjna formuła II edycji projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

„Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja”  realizowany jako innowacja programowo-metodyczna w świetlicy szkolnej przez panią Agatę Mróz i Annę Ciołkowską. Autorki Marzena Dziadkowiec Krystyna Grzegrzółka. Głównym założeniem projektu - innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

            Innowacja ta została wprowadzona, aby pomóc uczniom klas ósmych w przygotowaniu do egzaminu, ale przede wszystkich rozwinąć ich umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Zajęcia były prowadzone na podstawie programu własnego nauczyciela w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo dla wszystkich chętnych uczniów klas ósmych. Program był realizowany w taki sposób, że chętni uczniowie mogli dołączać w dowolnym momencie. W zajęciach mogli uczestniczyć zarówno uczniowie osiągający niskie wyniki (którzy mieli możliwość nadrobić zaległości), jak i uczniowie zdolni (którzy mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy oraz rozwinąć umiejętności). Realizacja celów programowych odbywała się zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauki zdalnej z wykorzystaniem licznych narzędzi multimedialnych (ćwiczeń interaktywnych, filmów, video edukacyjnych, kart pracy online i drukowanych, quizów i prezentacji interaktywnych), w których tworzenie byli zaangażowani również uczniowie. Innowacja okazała się sukcesem, gdyż większość uczniów biorących regularnie udział w zajęciach uzyskało na egzaminie ósmoklasisty wynik wyższy od wyniku egzaminów próbnych przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego.