Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

 
Projekty na stałe wpisane w tradycję Szkoły Podstawowej nr 4
przygoda

„Przygoda z czwórką”

Projekt stworzony przez nauczycieli klas 1-3 naszej szkoły. Ma on na celu współpracę z sąsiadującymi ze szkołą przedszkolami, zainteresowanie nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci siedmioletnich ofertą naszej szkoły. Nauczyciele zapraszają na warsztaty plastyczne, czytelnicze, regionalne, TIK, z programowania robotów oraz na imprezy grupy przedszkolaków; prowadzą warsztaty w przedszkolach oraz proponują przedszkolakom udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne zabawy zimowe”. Co roku oferta współpracy z przedszkolami jest modyfikowana i dopasowana do potrzeb.

„Lepsza szkoła” Projekt edukacyjny autorstwa Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego pomaga badać wyniki nauczania i kompetencje uczniów. Opracowane przez specjalistów z GWO testy pomagają poznać mocne i słabe strony uczniów oraz klasy. Nauczycielom i rodzicom pokazują, w którym miejscu są ich dzieci, co osiągnęły a nad czym muszą jeszcze popracować. Częścią projektu jat także test diagnostyczny dla pierwszoklasistów.
dysleksja

„Tydzień Świadomości Dysleksji”

Celem akcji jest pogłębianie świadomości społecznej w obszarze specyficznych trudności w uczeniu się, uwrażliwianie rodziców, nauczycieli na ten problem, zarówno w obszarze rozpoznawania. Promujemy podejście oparte na akcentowaniu mocnych stron i zasobów osób z dysleksją.


uniwersytet 

"Uniwersytet Dzieci" Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z podstawą programową.  Ich zadaniem jest wspieranie uczniów w rozwoju tak istotnych kompetencji, jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy. 

2019/2020 Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? Jego celem jest rozpoznawanie, oswajanie i wyrażanie własnych emocji. a także nauka strategii radzenia sobie z emocjami. Dzięki temu uczniowie rozwijają empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy.

2020/2021 Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, poprzez analizowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych, uwrażliwienie na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad oraz budowanie  postawy świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

2021/2022 Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?Projekt realizowany jest w klasie 4b podczas zajęć z wychowawcą - panią Edytą Przybył. Głównym założeniem jest rozwijanie kompetencji społecznych. Podczas lekcji uczniowie pracują zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznają, co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywanie relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.

2021/2022 Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?
Projekt realizowany w klasie 8b podczas lekcji z wychowawcą - panią Agatą Mróz. Jego celem jest nauka planowania oraz wdrażanie do przeprowadzania projektów. Dzięki podejmowaniu różnorodnych aktywności uczniowie uczą się współpracy, dzielenia zadaniami w grupie i dążenia do wspólnego celu. Rozwijają przy tym takie kompetencje, jak: kreatywność, samoświadomość, elastyczność, pewność siebie i współpraca.
szachy

„Edukacja przez szachy”

Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła podjęła działania związane z Ogólnopolskim Projektem Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Dyscyplina ta uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, niepoddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. Program trwał dwa lata, ale przeszkoleni nauczyciele nadal uczą gry w szachy wybrane klasy.


 
Rok szkolny 2021/2022
Ogólnopolski program edukacyjny "Mamy kota na punkcie mleka" skierowany jest do uczniów młodszych i będzie realizowany przez wszystkie klasy 1-3 w naszej szkole. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowi to potwierdzenie, iż działania edukacyjno – promocyjne podejmowane w ramach projektu znajdują uznanie wśród władz rządowych, które realizują zadania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszego społeczeństwa. Program „Mamy kota na punkcie mleka”, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, jest realizowany już od kilku lat w trosce o zdrowie dzieci. Jego głównym zadaniem jest przekazanie najmłodszym wiadomości na temat właściwości odżywczych mleka i jego przetworów w jak najatrakcyjniejszy sposób, trzymając się zasady „nauka przez zabawę”. Celem programu jest uświadomienie, jak wiele korzyści przynosi włączenie do diety mleka i jego przetworów, a także aktywizowanie konsumentów do świadomego wybierania tych produktów. Wyrobienie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych jest kluczowe dla ich harmonijnego rozwoju, więc aby osiągnąć jak największą skuteczność, należy rozpocząć edukację jak najwcześniej, a także przez zaangażowanie dzieci wpływać na postawy rodziców.
Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.
" Kubusiowi Przyjaciele Natury" to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-III. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu. Projekt będzie realizowany przez klasę 1a, 2a, 2b.

„Zabawa sztuką”  Ogólnopolski  Projekt Edukacyjny autorstwa Dagmary Drabik. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Tworzenie przez nauczyciela warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim, światowym. Zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami. Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno. Rozwijanie postawy twórczej dzieci  ich kreatywności  i  innowacyjności.  Odkrywanie talentów, wspomaganie rozwoju dzieci. Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.  Projekt będzie realizowany w świetlicy szkolnej.

Ogólnopolski projekt ekologiczny "Eko agenci - w poszukiwaniu dobrego klimatu" skierowany jest do uczniów klas 1-3, przedszkolaków oraz dzieci uczęszczających na świetlicę. Autorką projektu jest Daria Hristova. Projekt ma na celu wzbogacenie wiedzy ekologicznej uczniów w integracji z innymi przedmiotami oraz zbudowanie odpowiedniego stosunku do zmian klimatycznych. Jednym z celów programu będzie pokazanie uczniom, że nawet najmłodszy może wprowadzić zmiany i być przykładem działań dobrych dla klimatu i dla ludzkości. Projekt będzie realizowany w klasie 1b oraz w formie innowacji w 3a i 3b.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Europa i ja" -autorem projektu jest pani Ilona Broniszewska ze Szkoły Podstawowej w Bochotnicy; celem projektu jest przybliżenie dzieciom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Dzieci będą poznawały kulturę, zabytki, bajki, potrawy, tańce wybranych krajów. Zdobędą nowe doświadczenia oraz rozwiną zainteresowania dotyczące Europy. Projekt będzie realizowany w klasie 1a, 1b, 2b, 3a, 3b oraz w świetlicy szkolnej.

"Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 edycja III poznajemy zawody"

Autorką jest pani Honorata Szanecka dyrektor "Małej Szkoły" w Klonowie. Projekt będzie realizowany przez wszystkie klasy 1-3 w formie innowacji, a w świetlicy jako projekt. Projekt polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębieniem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. Jednym z patronów tegorocznej edycji jest "Mapa Karier".

Akcja Zdrowo i Sportowo -  ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Zdrowe nawyki trwają przez całe życie. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie. W ramach Akcji będą realizowane różne aktywności w klasach 1-3.

Cele akcji Zdrowo i Sportowo
  • Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
  • Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia  odporność organizmu.
  • Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
  • Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.
  • Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Świetliczaki na tropie... zagadek Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia. Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody. Działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata. Rozwijanie zdolności manualnych ucznia oraz zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce. Projekt realizowany w świetlicy szkolnej.

 

Projekt Widokówka - poznaj krajobraz mojej małej ojczyzny

Projekt edukacyjny „Widokówka - poznaj krajobraz mojej małej ojczyzny” jest skierowany do uczniów i nauczycieli geografii szkół podstawowych z całej Polski. Jego głównymi celami jest nawiązanie kontaktu z inni placówkami oświatowymi w celu wymiany pocztówek oraz stworzenia mapy turystycznej Polski, która ukazuje różnorodność krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszej ojczyzny. W trakcie jego trwania uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują i wysyłają pocztówki do innych szkół biorących udział w projekcie. Pocztówka powinna przedstawiać atrakcje turystyczne, krajobraz miejscowości, w której położona jest szkoła. Na odwrocie powinna znajdować się krótka informacja o przedstawionym miejscu, zachęcająca naszych odbiorców do przyjazdu w dany region. Dopuszcza się by zamiast pocztówki zostało przesłane kolorowe zdjęcie przedstawiające daną miejscowość wraz z opisem.

 

Projekt edukacyjny “Wirtualne podróże” to międzynarodowa inicjatywa skierowana do szkół, przedszkoli i placówek o charakterze edukacyjnym położonych na terenie Polski lub placówek polonijnych działających poza granicami Polski, a także do rodzin uczących się w trybie edukacji domowej. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Zachęcić do zdobywania wiedzy o świecie i świadomego podróżowania. Udział w projekcie zakłada kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorzy dzielą się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. Ma także na celu stworzenie sieci wzajemnej współpracy, poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach. W trakcie trwania projektu dzieci będą rozwijać swoją wiedzę o świecie oraz z pomocą opiekunów dzielić się nią z innymi.

 

 
Rok szkolny 2020/2021
Nasza Szkoła jest jedną z 36 szkół z terenu Gminy Miasta Łódź, która bierze udział w Projekcie "Zdalna Szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"  realizowanym przez Urząd Miasta Łodzi, dofinansowanym z Funduszy Europejskich.
czytam z klasą

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III autorstwa Honoraty Szaneckiej realizowany jest w naszej szkole jako projekt oraz w wybranych klasach jako innowacja programowo-metodyczna. Celem projektu jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego oraz współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

magiczna moc bajek

„Magiczna Moc Bajek” Autorkami projektu są Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska nauczycielki wychowania przedszkolnego. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowania szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

„Baśniowe podróże po Europie”

Cele projektu: popularyzowanie czytelnictwa,  rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, doskonalenie umiejętności językowych, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych, zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów, rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych, poznawania państw europejskich.

  „Piękna nasza Polska cała” Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim Celem projektu jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznanie legend i baśni polskich, dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury.

kultura

„Z kulturą mi do twarzy” Projekt ma na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Projekt „Łódź dla jerzyków, jerzyki dla Łodzi” autorstwa Sabiny Świątkowskiej wychodzi naprzeciw wyzwaniu, jakim jest rewitalizacja kamienic w centrum Łodzi. Nasza szkoła po termomodernizacji jest częścią tego projektu. Propozycja autorstwa Sabiny Świątkowskiej jest taka, aby umieszczać budki lęgowe wewnątrz rekonstruowanych elementów sztukateryjnych elewacji – w gzymsach, dekorach, kroksztynach – wszędzie tam, gdzie pierwotny dekor został skuty i jest przywracany w procesie rewitalizacji. Budki nie stanowią więc ingerencji w pierwotną bryłę budynku, nie są też „ciałem obcym” odstającym stylistycznie od historycznych fasad. Za ich koncepcją stoi głęboki szacunek dla łódzkiego dziedzictwa architektonicznego. Z poziomu ulicy praktycznie niewidoczne, nie powodują zatem zgrzytu estetycznego. A wprowadzone w życie – dadzą schronienie wielu mieszkającym w Łodzi ptakom.

emocja„Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja” Autorzy Marzena Dziadkowiec Krystyna Grzegrzółka. Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.
kartka"Kartka z iskierką emocji" To Ogólnopolska akcja polegająca na przygotowaniu - kartek okolicznościowych z iskierką emocji. Jej celem jest wywołanie radości u osób, do których kartki wysłano oraz uwolnienie kreatywności i pomysłowości wykonawców kartek, a także nawiązanie współpracy z rówieśnikami, uczniami z innej placówki oświatowej na terenie Polski lub placówki polonijnej.
Projekt Łódzkie orlęta - spadkobiercy nieodległości- Koordynatorem projektu jest dr Tadeusz Bogalecki - historyk, nauczyciel, autor wielu publikacji historycznych, pracownik WODN. Projekt jest skierowany do widzewskich szkół, aby umacniać w młodym pokoleniu wychowanie patriotyczne  poprzez edukację historyczną. Dzięki projektowi uczniowie dowiadują się o miejscach pamięci narodowej w naszym mieście i okolicach, o obchodzonych rocznicach wydarzeń historycznych jak 158 rocznica powstania styczniowego, czy zdobywają informacje o II konspiracji w Łodzi(1945 - 1956).Zaleceniem dla szkolnych koordynatorów projektu jest realizowanie w obecnych warunkach, czyli online z uczniami takich przedsięwzięć, które będą przybliżały historię miasta Łodzi i wydarzeń z nią związanych.
zerowaste„Szkoła Zero Waste” to trzymiesięczny program ekologiczny oparty o grywalizację. Jego nadrzędnym celem jest edukacja ekologiczna w zakresie podejmowania działań w duchu Zero Waste, motywowanie do proekologicznych postaw oraz wdrażanie nawyków chroniących środowisko naturalne. Program służy nie tylko pogłębieniu i zdobywaniu wiedzy, ale również pobudza uczestników do podejmowania realnych działań w swoim najbliższym otoczeniu. To też inspiracja do szukania nowych, ekologicznych rozwiązań."
 
Lata szkolne 2018-2021 oraz wcześniejsze

„Przyszłość z czwórką”

Projekt realizowany w latach 2018-2021. Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP nr 4 w Łodzi. Projekt obejmował wsparciem 174 uczniów. Doposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i tablice interaktywne oraz pomoce. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie TIK, biofeedback, tomatis, eksperymenty przyrodnicze oraz nowoczesne metody nauczania.

bohateron

BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

grosik

 „Od grosika do złotówki” Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Projekt uczy samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Projekt uczy także zachować bezpieczeństwo podczas przechowywania i wydawania pieniędzy oraz jak zachować bezpieczeństwo w różnych warunkach życia codziennego.

 

impet

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

palec

Projekt Fundacji Kurdybanek „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Polski” realizowany w ramach programu Narodowe Centrum Kultury “Kultura w sieci"; zwiększenie świadomości kulturowej wśród dzieci i przygotowanie ich do odbierania wytworów kultury oraz zachęcanie do twórczości własnej inspirowanej tradycją i kulturą, a także wsparcie ich indywidualnego rozwoju, np. poprzez rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami; umiejętności komunikacyjnych, umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej osoby;

code

„CodeWeek - Europejski Tydzień Kodowania” CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

nie pal

„Nie pal przy mnie proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, w szerokim partnerstwie lokalnym. Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

bieg po zdrowie

 „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Główne cele programu: uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu, późnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów, nabywanie umiejętności odmawiania, przyjmowania postawy asertywnej wobec zachowań ryzykownych. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

wątroba

"Zdrowa wątroba"

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do dzieci będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

wyjątkowy

„Wyjątkowy uczeń”

Od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzystało z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Był to projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów. W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowane były:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych, - zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne,
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.